Positivt resultat trods hård konkurrence

04-06-2013

KOFF A/S, der er moderselskab for en række fødevarevirksomheder, kom ud af 2012 med overskud og forøget egenkapital. Den familieejede fødevarekoncern har et langsigtet vækstperspektiv på et konkurrencepræget marked.

”Det er glædeligt, at det er lykkedes at forbedre koncernens resultat i en tid med overordentlig skarp konkurrence og en mindre tilbagegang i den samlede omsætning. Resultatet er tilfredsstillende, når man tager konkurrencesituationen og de lave priser i markedet i betragtning,” siger Jesper Fogtmann, adm. direktør i KOFF A/S.

”En stor del af overskuddet skyldes salget af FF Beton og en god formueforvaltning. På længere sigt skal overskuddet i højere grad komme fra driften af koncernens virksomheder”, tilføjer Jesper Fogtmann.

Den familieejede koncern har over de seneste syv år opnået en vækst i omsætningen på 250 mio. kr. Omsætningen i 2012 blev 1.221 mio. kr. (1.258 mio. kr. i 2011) og et resultat på primær drift på 41 mio. kr., mod 16 mio. kr. i 2011.

Før skat blev resultatet et overskud på 62 mio. kr. mod et negativt resultat i 2011 på 14 mio. kr.

Cash flow blev forbedret med 117 mio. kr., og egenkapitalen er vokset med 29 mio. kr.

KOFF A/S er holdingselskab for Kohberg Bakery Group A/S, Kohberg Brød A/S, Kohberg Foodservice A/S, Kohberg Brod (UK) Ltd., H.C. Andersen, Bagergården A/S, Nakskov Mill Foods A/S, A/S Crispy Food International, ISIS A/S og FF Capital A/S.

2012 – fokusering

“2012 har på alle måder været et år med stærk fokus på ledelse, organisation og produktoptimering. Tidligere var der en bestyrelse i KOFF, som gik igen i alle datterselskaberne. Nu er der nedsat bestyrelsesteams med netop de særlige kompetencer, der skal til for at udvikle de enkelte datterselskaber. I de enkelte selskaber er der også sammensat nye lederteams,” forklarer Jesper Fogtmann.

I forlængelse af fokuseringen er betonfirmaet, FF Beton, solgt fra, mens DDV2 ApS med varemærket Åblomst er købt til og fusioneret med ISIS A/S, som det fortsættende selskab.

Efter regnskabsårets afslutning blev det besluttet at fusionere selskaberne Kohberg Bakery Group A/S, Kohberg Foodservice A/S og Kohberg Brød A/S.

Fusionen sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 og med Kohberg Brød A/S som det fortsættende selskab, dog under navnet Kohberg Bakery Group A/S.

”Brødmarkedet, som har det største forretningsomfang, er generelt faldende og præget af hård priskonkurrence, stigende råvarepriser og detailhandlens fokus på lave indkøbspriser. Det stiller kontinuerligt store krav til vores evne til at udvikle nye og naturligt beslægtede forretningsområder, spændende produkter samt til at holde fast i en stram omkostningsstyring,” forklarer Mads Middelboe, bestyrelsesformand for Kohberg Bakery Group A/S og de underliggende datterselskaber.

Samfundsmæssigt er der både nationalt og internationalt øget fokus på sundhed og kost. Koncernen er inden for de seneste år blevet udvidet med ISIS A/S, som er stærk på produkter til diabetes området og som nu også har varemærket Åblomst, der repræsenterer fødevarer med færre kalorier og overvejende uden tilsat sukker til det voksende sundhedsmarked.

Den familieejede fødevarekoncern har et langsigtet vækstperspektiv.
”Vores hovedfokus handler om at sikre, at koncernens selskaber hele tiden kan yde det bedste på et konkurrencepræget marked. Vi har vist vejen på brødmarkedet gennem årtier, og den position vil vi udvikle gennem kontinuerlig udvikling og fokusering,” siger Jesper Fogtmann.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Jesper Fogtmann, adm. direktør KOFF A/S, jfo@koff.dk, tlf.: +45 73 36 30 00,

Mads Middelboe, bestyrelsesformand Kohberg Bakery Group A/S, Kohberg Brød A/S, Kohberg Foodservice A/S og H.C. Andersen, Bagergården A/S, mm@kohberg.com, tlf.: +45 29 29 30 00.

Flemming Kristensen, bestyrelsesformand Nakskov Mill Foods A/S, ISIS A/S, A/S Crispy Food International, fmbk@mail.tele.dk, tlf. +45 21 45 75 10

By Wildside
© KOFF A/S 2013KOFF A/S
Varnæsvej 91
Hostrupskov
DK - 6200 Aabenraa
Tlf: +45 7336 3000
Fax: +45 7336 3001
koff@koff.dk
Cookies